.frl

Kom ook naar het Netwerkcafé Buitenpost

Welkom bij het Netwerkcafé Buitenpost.

Meer en meer mensen raken zonder werk. Het thuiszitten duurt ook steeds langer. De gevolgen zijn bovendien ingrijpend: voor je financiële situatie, voor je gezin, voor jezelf. Volgens de overheid ben je zélf aan zet, maar in welk spel? Wat zijn de regels, welke mogelijkheden zijn er en hoe creëer je voor jezelf een kans van slagen? Het Netwerkcafé kan je daarbij helpen. Helpen om aan je toekomst te werken.Een heel gelukkig 2017!.

Een heel gelukkig 2017!

Het Netwerkcafé Buitenpost wenst iedereen een heel gelukkig 2017 toe. Is er echter op de eerste dag van het nieuwe jaar reden tot optimisme? Volgens de Arbeidsmarktprognose van het UWV wél.
 
De Nederlandse economie is stabiel en groeit gestaag verder, aldus het UWV. Het economisch herstel komt tot stand in meerdere sectoren van de economie. De werkloosheid neemt af omdat de groei van de werkgelegenheid groter is dan de toename van het arbeidsaanbod. Het aantal WW-uitkeringen daalt, maar niettemin blijft het aantal WW-uitkeringen nog op een hoog niveau. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de Wet Werk en Zekerheid. Die heeft een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen. Hoewel het totaalbeeld per regio verschillen laat zien, toont ook de prognose voor Fryslân een langzaam herstel van de werkgelegenheid.
 
De arbeidsmarkt verandert echter snel. Bestaande functies verdwijnen of veranderen sterk door robotisering en automatisering. Maar er ontstaan ook nieuwe functies door innovatie en verbindingen tussen techniek en diensten. Bovendien wordt arbeid flexibeler georganiseerd. Dit alles stelt andere en vaak hogere eisen aan medewerkers.
 
Deze veranderende arbeidsmarkt gaat gepaard met discrepanties. Hierdoor profiteert niet iedereen evenredig mee van het herstel. Aan de ene kant ervaren werkgevers in toenemende mate problemen met het aantrekken van het juiste personeel, de zogenaamde mismatch als gevolg van het verschil tussen vraag en aanbod. Dit geldt vooral in de techniek, ICT en in specifieke niches. Aan de andere kant zijn er grote groepen mensen die moeilijk werk vinden. Bijvoorbeeld werkzoekenden van wie opleidingsrichting en –niveau niet aansluiten bij de eisen van de huidige arbeidsmarkt. Maar ook langdurig werklozen, ouderen, werkzoekenden uit krimpsectoren en mensen met een arbeidsbeperking.
 
Kortom: de arbeidsmarkt herstelt gestaag, maar niet iedereen kan de kansen die dit biedt ook daadwerkelijk benutten. Voor velen blijft het dus nog moeilijk. Voorlopig heeft het Netwerkcafé dus nog niet afgedaan. Daarbij is het fijn om te kunnen vaststellen dat de bezoekers van het Netwerkcafé ondernemende mensen zijn. In 2016 heeft een aantal van hen voor kortere of langere tijd een baan heeft gevonden. Voor anderen zijn de kansen op werk gegroeid. Dus is er reden voor optimisme, maar enthousiasme gaat nét iets te ver.


Motivatie en positiviteit.

Hoe blijf je onder alle druk en tegenslag positief?

Hoe blijf je positief nadat je keer op keer wordt afgewezen? Wat gebeurt er met je gevoel van eigenwaarde als je werkloos raakt? In welke mate tast het je zelfbeeld en zelfvertrouwen aan?
Iedereen blijkt op zijn of haar eigen manier de gevolgen van het verlies van werk te ondervinden. Het is niettemin duidelijk dat de impact van het verlies van werk voor iedereen groot is. Het valt dan ook niet mee om positief en gemotiveerd te blijven. Er worden door bedrijven en instellingen echter nog steeds mensen gezocht. En ook al is er niet meer voor iedereen werk: dat wil nog niet zeggen dat er voor jou geen werk is. Het Netwerkcafé wil de deelnemers daarom helpen om zich optimaal voor te bereiden, zodat wanneer de kans op werk zich aandient deze ook optimaal kan worden benut.

» Download de hand-out.


Activiteitenkalender

Het Netwerkcafé in Buitenpost is een ontmoetingsplek ‘voor en door’ mensen zonder werk. Mensen die hun baan onlangs zijn kwijtgeraakt, al langer zonder werk zitten of misschien nog nooit een baan hebben gehad. Mensen met een WWB- of een WW-uitkering, een andere uitkering of zelfs zónder uitkering. Het Netwerkcafé wordt gesteund door de gezamenlijke kerken in Buitenpost en de Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost / ‘it Koartling’.Het Netwerkcafé Buitenpost en de website netwerkcafe.frl worden gefaciliteerd door de Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost / ‘it Koartling’.
Copyright © 2015 SSCWB / Netwerkcafé Buitenpost — Alle rechten voorbehouden.